S I G I L L A - KAPITOLA VIII.

Napsal Beherit666.bloger.cz (») v sobotu 18. 6. 2011 v kategorii S I G I L L A, přečteno: 2017×
clanky-1/tab0145.jpg

S I G I L L A - KAPITOLA VIII.
Pojednává o různých pečetích a Šalamounových pentaklech, jako jsou:
I. Šalamounův Martagon.
II. velká Šalomounova pečeť
III. Šalamounův pětiúhelný pentakl
IV. svatá pečeť Křížového Pentagonu
V. svatá pečeť Měsíce
VI. Luciferovo hlavní donucování
VII. zvláštní pečeť Šalamounova
(Viz tab. 126.)
Tab0126
S následujícími pečetěmi a pentakly mohou být všichni duchové ohně a vzduchu zkroceni a donuceni. (Viz tab. 127, 128.)
Tab0127

Tab0128
IV.
Nyní následuje svatý Crucis Pentagonon. Tato svatá pečeť nebo pentakl musí být zhotovena na panenský pergamen prvního dne nového Měsíce, časně ráno před východem Slunce mezi 3. a 4. hodinou. Nejlépe jest však pečeť zhotovit ve dnech a hodinách 6, 7 a 4 za použití dračí krve nebo cinobrového inkoustu či krve z bílého berana nebo bílého holuba – tato se nejvíce hodí. Musí to být ale NB. krev ze samce. Tuto posvátnou pečeť pokládáme na čelo či na hruď. Můžeme ji taktéž položit na místo, kde se nachází poklad, a to na všechny světové strany a také jednu uprostřed na poklad. Milý můj křesťane, musíš si také být jist, že se na místě, kde ji chceš použít, skutečně poklad nachází, jinak se velice prohřešíš vůči Bohu. (Viz tab. 129, 130.)
Tab0129

Tab0130
Tato výše zmíněná pečeť Měsíce jest nejposvátnější pečetí nejvyššího Boha. Mnozí se odvažují tvrdit, že jest to těch šest slov, jimiž Bůh svrhl Nadanniela čili Lucifera z nebe do pekel. Přesto již; ať by tomu bylo jakkoliv, jisté jest, že se osvědčila při vyvolávaní i vykopávání pokladu, neboť tato pečeť jest svatá, svatá, svatá a před její silou nemůže žádný duch z pekelného zástupu obstát, poněvadž musí před silou této pečetě, před místem, kde leží, ustoupit. (Viz tab. 131, 132, 133.)
Tab0131

Tab0132

Tab0133
Jak udělat prsten, skrze nějž se můžeš dozvědět všechno, po čem toužíš,
a nabýt od duchů všeho, čeho hledáš a chceš dosáhnout.(Viz tab. 134.)
Tab0134
Tajemná pečeť.
Tento níže uvedený kruh jest Tajemnou pečetí (Sigillum Secretm) celého světa, jenž pramení z jednoho jediného středu A, to jest celé stvoření z nedělitelného Boha. Neboť kníže tajemství Východu má své sídlo uprostřed a po obou stranách tři úřadující správce jako Michaela, Gabriela a Rafaela. Každý z nich má pod sebou 4 tajemství, i kníže sám uchovává pro sebe 4 další, uti habes in libro de Theosophia p. 187 sequ. Paracelsi.

Použití tohoto kruhu nebo tajné pečeti je toto. Tento kruh nebo tajná pečeť se používá proto, aby člověk zvěděl, z kterého místa světa musí býti vyvoláni duchové nebo andělé – tedy ti, kteří mají vyučovat tajemstvím, jež jim byla Bohem svěřena. Jejich jména jsou uvedena skrze jejich úřady a moc. Jeden vládne silou meče 5, druhý může způsobit mor, jako 3 Saturnus, třetí může seslat hlad na národy, pokud to Bůh nařídí. Mnozí z nich jsou ničiteli měst, tak jako byli ti andělé, kteří rozvrátili Sodomu a Gomoru, jak čteme ve Svatém Písmu. Jiní bdí a hlídají, neboť jsou ochránci a strážci království světa. Další ochraňují soukromé osoby. Jména těchto andělů může každý snadno ve svém vlastním jazyku utvořit a napsat. Tudíž ten, kdo chce poznat anděla nebo ducha matematických či chymických věd, nebo medicíny, práva či filosofie nebo teologie, nebo anděla přirozené či nadpřirozené moudrosti, anebo cokoli jiného, co si člověk přeje poznat, musí žádat s velikou vážností a nejvyšší touhou, jakož i velikou vytrvalostí Stvořitele a Otce všech duchů, a bude mu dle Kristova příslibu (Jan 16, verš 13) vyhověno.
"Kdo však pracuje nemodlí se, pohrdá Bohem,
Kdo však modle se nepracuje, ten pokouší Boha."
(Viz tab. 135.)
Tab0135
O zvláštní pečeti.
Tato figura jest velikého významu a musí být vyryta do olova. Polož tuto figuru na místo, kde je ukrytý poklad a ona způsobí, že poklad lze bez námahy vytáhnout a již ti nemůže být odňat. Toto nutno provést za přibývajícího Měsíce v den a hodinu Luny. (Viz tab. 136, Fig. A.)

Tab0136

Popsání kruhu, který je možno použít k zaklínání.

Slova, jež se musí do kruhu napsati, jsou: Donell × Velicett × Gennel ×. Když s těmito slovy nakreslíme kolem pokladu kruh (jakmile však člověk vysloví slovo, musí udělati kříž za pomoci nového, ještě nepoužitého trojkřížového1 nože a kruh poté uzavřít, jak znázorňuje figura), můžeme začít mlčky kopat, neboť poklad musí po této operaci na onom místě zůstati. Ten, kdo poklad započne zaklínat, nesmí na něj ruku položit, poklad však přejde do jeho rukou bez veliké námahy. Kdo tato slova vysloví, tomu nemůže žádný přízrak ani ďábel uškodit. Každému, kdo poklad vyzvedává, dej sousto chleba, na nějž musí být zcela novým inkoustem a novým brkem napsány tři kříže a tři T. T. T. Stejné sousto měj při sobě ty a všichni tvoji pomocníci. Rovněž můžeš učiniti pro jistotu další opatření a to zakouřit trusem od svině černé jako uhel, přidej k tomu kadidlo a kousek chleba – tímto kouřem zaženeš všechny duchy. Je to vyzkoušený prostředek. (Viz tab. 136, Fig. B.)

Pentakly sedmi olympských duchů
(Viz tab. 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143.)
Tab0137

Tab0138

Tab0139

Tab0140

Tab0141

Tab0142

Tab0143
Och. – Tento dává věk 600 let se stálým zdravím, propůjčuje nejvyšší moudrost, naučí tě znát kámen filosofů, promění vše ve zlato, také nejdražší kameny. Komu daruje svůj charakter, toho pozvedne k nejvyšším poctám. Má ve své moci 36 536 legií a spravuje vše sám.

Bethor. – Tato pečeť patří Jupiterovi, zjevuje se velice rychle. Pozdvihuje k vysokým poctám, daruje bohatství, sjednocuje duchy vzduchu a vládne jim, takže musejí dávat pravdivé odpovědi, má pod sebou drahé kameny a největší zázračná léčiva, může prodloužit život na dobu 700 let, je-li to vůle Boží.

Je mu poslušno 42 králů, 35 knížat, 28 vévodů, 21 rádců, 14 sluhů, 7 poslů a 29 000 legií duchů.

Phalec jest představeným nad všemi druhy a vlastnostmi válečného umění, je knížetem a strůjcem míru. Komu přidělí svůj charakter, toho povýší na nejvyšší čestná místa ve válce nebo vojenském stavu.

Aratron má ve své moci všechny přirozené věci, může vše rychle v kámen proměniti, ale tak, že si to přesto zachová svou dřívější podobu. Proměňuje poklady v uhlí a uhlí v poklady. Učí alchymii, magii a fyzice, může učiniti člověka neviditelným a sdružuje lidi s Pigmeji, chlupatými lidmi. Neplodného učiní plodným a daruje dlouhý život.

Hagith spravuje všechny milostné záležitosti Venuše; komu přidělí svůj charakter, toho učiní krásným, s ladnými proporcemi těla. Měď promění v okamžiku ve zlato a zlato v měď. Komu přidělí duchy, tomu budou oddaně sloužit. Vládne 4 000 legiím duchů a každému tisíci postaví v určitý čas do čela krále.

Ophiel má pod svou vládou merkuriální záležitosti. Má pod sebou 100 000 legií duchů a můžeme od něho snadno obdržet spiritus familiares. Učí veškerému řemeslu a umění a koho oblaží svým charakterem, tomu sdělí umění proměny rtuti v Kámen filosofů a umění vyrobit tolik zlata, kolik člověk požaduje.

Phul proměňuje v okamžiku všechny kovy na stříbro. Spravuje a má pod sebou vše, co stojí pod vládou Měsíce, léčí vodnatelnost, přiděluje duchy vody, kteří slouží lidem viditelným způsobem, a prodlužuje člověku život na 300 let.

Nyní následují ještě dvě zvláštní pečetě.

Štítky: S I G I L L A
Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook MySpace Google Twitter Topčlánky.cz Linkuj.cz Jagg.cz Vybrali.sme.sk Del.icio.us

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel pět a tři